Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Katedra Europy Środkowej i WschodniejPrzedmiot badań pracowników katedry oraz prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych obejmuje szerokie spektrum zagadnień, począwszy od dziejów starożytnych do historii najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki historii religii i kościołów, historii społecznej oraz elementów politologii. Zasadnicze kierunki badań i dydaktyki prowadzonych w katedrze ujęte są w długofalowym programie badawczym pt.: Historyczne uwarunkowania współczesnych konfliktów. Problemy religijne i kulturowe na pograniczu Europy Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.
Ważniejsze tematy wchodzące w skład tego programu:
1. Historia myśli religijnej i politycznej w Bizancjum i w średniowiecznych krajach słowiańskich.
2. Chrześcijaństwo w muzułmańskich krajach Bliskiego Wschodu (zwłaszcza Iran, Afganistan, Kurdystan).
3. Dzieje kultury i myśli politycznej w Rosji i w krajach sąsiednich.
4. Dzieje Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, na Ukrainie i na Białorusi oraz w Rosji.
5. Życie kulturalne i religijne oraz myśl polityczna w okresie reżimu totalitarnego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wymienione zagadnienia prezentowane były przez pracowników na wielu konferencjach naukowych i międzynarodowych. Ważniejsze z nich w ostatnich latach:
1. ”Ruś a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X – XVI w.)”. Colloquia Russica 6, Międzynarodowa konferencja naukowa, UJ i UPJP2, Kraków 2015
2. ”Chrystianizacja Młodszej Europy”, Ogólnopolska konferencja naukowa, UAM, Poznań 2015
3. South-Eastern Europe in the Second Half of 10th – the Beginning of 11th Century, Międzynarodowa konferencja naukowa, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia 2014
4. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Euroazjatycki Kongres Naukowy Fenomen Rosji, Międzynarodowa konferencja naukowa, UJ, Kraków 2014
5. Trzecia Konferencja Wschodoznawcza, Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, Polska, Ogólnopolska konferencja naukowa, UMK, Toruń 2014
6. Religie: pola badawcze, metody i perspektywy. IV Międzynarodowe Krakowskie Sympozjum Religioznawcze, UJ i UPJP2, Kraków 2015
7. Tekst polityczny w historii kultury Europy Wschodniej. Międzynarodowa konferencja naukowa, UPJP2, Kraków 2013
8. Kultura pieśni w Europie Środkowej i Wschodniej XX wieku. Ogólnopolska konferencja naukowa, UPJP2, Kraków 2013
9. Historia chrześcijaństwa w źródłach. Międzynarodowa konferencja naukowa, UPJP2, Kraków 2014
10. Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, Międzynarodowa konferencja naukowa, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Kraków-Rzeszów 2010 (współorganizator M. Salamon)
11. Tożsamości zbiorowe w Europie Wschodniej. Międzynarodowa konferencja naukowa, UPJP2, Poronin, 2009

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

 Kierownik kierunku Historia
dr hab. Tomasz Graff
 Zastępca kierownika kierunku Historia
s. dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 Zastępca kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
mgr Marcin Rdzak
 Kierownik kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr hab. Lucyna Rotter
 Zastępca kierownika kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr Andrzej Giza
 Kierownik dyscypliny Historia
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020