Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Trzeci nabór na studia I i II stopnia Instytutu Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

Pragniemy poinformować, że w nowym roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II ruszają kierunki oparte na NOWYM PROGRAMIE oraz NOWE SPECJALNOŚCI 

Nowatorskie rozwiązania, wysoka jakość kształcenia, upraktycznienie – HUMANISTYKA W NOWEJ ODSŁONIE

Nowe specjalności: 

Studia licencjackie:
Kierunek "Turystyka Historyczna":
- specjal. 
1/ Turystyka (program)
2/ Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym (program)

Kierunek "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (program)

Studia magisterskie

Kierunek "Historia"

1/ Turystyka (program)
2/ Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym (program)

3/ Kultury Azji (program)

4/ Archiwistyka (program)

5/ Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (program)

Rekrutacja rusza 6 sierpnia!!!!!!!!!!!! http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

 

TURYSTYKA HISTORYCZNA
!!!!!w roku akademickim 2018/2019 specjalność studiów I stopnia uruchomiona na kierunku "Turystyka historyczna" a II stopnia na kierunku "Historia"  !!!!!

W ramach specjalności student zapozna się z praktyczną stroną funkcjonowania w obszarze turystyki, organizacji imprez turystycznych i zarządzania firma. Ważnym elementem jest zaznajomienie przyszłych absolwentów ze specyfiką turystyki ukierunkowanej dla określonych grup społecznych np. turystyka kwalifikowana, turystyka luksusowa, turystyka osób niepełnosprawnych.

Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla odpowiednich specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych:
• Pilotaż
• Przewodnik po Krakowie 
• Rezydentura biura podróży

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM MATERIALNYM I NIEMATERIALNYM. 

!!!!w roku akademickim 2018/2019 specjalność studiów I stopnia uruchomiona na kierunku "Turystyka historyczna" a II stopnia na kierunku "Historia"  !!!

Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi i praktycznymi charakterystycznymi dla zarządzania kulturą i dziedzictwem przy jednoczesnym zapoznaniu przyszłego absolwenta z ogólną wiedzą historyczną.

Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla odpowiednich specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych:

• komunikacji interpersonalnej 
• Fundusze europejskie
• Coaching

KULTURY AZJI studia mgr

!!!!w roku akademickim 2018/2019 specjalność  II stopnia uruchomiona na kierunku "Historia"  !!!

Obecnie Azja stanowi duży i perspektywicznie rozwijający się rynek dla kontaktów biznesowych, kulturowych, turystycznych itd. Specjalność ma na celu przybliżenie szerokiego wachlarza kultur Azji. Interesujące i ważne są także zajęcia z geopolityki regionu, zmieniającego się krajobrazu Azji, a także śladów polskich w różnych rejonach kontynentu. Część zajęć prowadzonych będzie w j. angielskim.

cały program studiów na http://beta.upjp2.edu.pl/_files/studia_kierunek_programy_studiow_dla_naboru/ede718291a13d7b26736b977084d467c.pdf
cały program studiów na http://beta.upjp2.edu.pl/_files/studia_kierunek_programy_studiow_dla_naboru/2c8121c866020f6e4c095e0a5739b46e.pdf cały program studiów na http://beta.upjp2.edu.pl/_files/studia_kierunek_programy_studiow_dla_naboru/2c8121c866020f6e4c095e0a5739b46e.pdf W roku akademickim 2018/2019 specjalność studiów I stopnia uruchomiona na kierunku "Turystyka historyczna" a II stopnia na kierunku "Historia"
W roku akademickim 2018/2019 specjalność studiów I stopnia uruchomiona na kierunku "Turystyka historyczna" a II stopnia na kierunku "Historia"

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019