Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Letnia Szkoła Dyplomacji - 30 VII -3 VIII

Letnia Szkoła Dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skupionych wokół historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej, organizowany przez Ośrodek Myśli Politycznej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018. 

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności analizy danych z zakresu stosunków międzynarodowych, podstaw protokołu dyplomatycznego i technik prowadzenia polityki w Internecie. 

Cykl ten skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją.

PROGRAM

Dzień 1: Poniedziałek 30 lipca 2018

10:00 Otwarcie Letniej Szkoły Dyplomacji – rejestracja uczestników
10:30 Inauguracja Letniej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Wykład – Podstawy protokołu dyplomatycznego – Ambasador Tomasz Orłowski, Akademia Dyplomatyczna MSZ
14:30 Przerwa obiadowa
15:30 Szkolenie z debatowania i wystąpień publicznych – Paweł Nowak, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
20:00 Integracja

Dzień 2: Wtorek 31 lipca 2018

10:00 Perspektywy pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych – spotkanie z przedstawicielem Biura Dyrektora Politycznego MSZ, Ambasadorem Karier UE oraz Ambasadorem Marcinem Nawrotem, Naczelnikiem Wydziału Akademii Dyplomatycznej MSZ
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Wykład – Wpływ powojennych procesów zbrodniarzy niemieckich na kształtowanie zbiorowego systemu ochrony praw i wolności – dr Joanna Lubecka, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
14:30 Przerwa obiadowa
15:30 Szkolenie poświęcone analizie danych z zakresu stosunków międzynarodowych – dr Błażej Sajduk, Uniwersytet Jagielloński

Dzień 3: Środa 1 sierpnia 2018

10:00 Wykład – Geopolityka a bezpieczeństwo Polski – dr Leszek Sykulski
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Wykład – Historia polskiej dyplomacji – prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki
14:30 Przerwa obiadowa
15:30 Szkolenie z obserwacji wyborów – Adam Sawicki, Fundacja Odpowiedzialna Polityka

Dzień 4: Czwartek 2 sierpnia 2018

10:00 Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – symulacja egzaminu wstępnego oraz indywidualne konsultacje z Ambasadorem Marcinem Nawrotem, Naczelnikiem Wydziału Akademii Dyplomatycznej MSZ
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Wykład – Podstawy prawa dyplomatycznego i konsularnego – Ambasador Ryszard Sarkowicz
14:30 Przerwa obiadowa
15:30 Szkolenie z Digital Diplomacy – Polityka zagraniczna w Internecie – Wojciech Dzięgiel, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Dzień 5: Piątek 3 sierpnia 2018

10:00 Wykład – Bezpieczeństwo energetyczne Polski – Wojciech Jakóbik, BiznesAlert.pl
12:00 Przerwa Kawowa
12:30 Prezentacja polskich instytucji zajmujących się sprawami międzynarodowymi: Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, portal BiznesAlert.pl
14:30 Przerwa obiadowa
15:30 Zakończenie Letniej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej

REGULAMIN „Letniej Szkoły Dyplomacji”

§1. Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Letnia Szkoła Dyplomacji” zwanego dalej projektem.

§2. Organizator
Organizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (zwany dalej Organizatorem) 
z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 3, tel. + 48 12 632 33 62, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000076016.

§3. Cel projektu
Celem przewodnim projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej.

§4. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami projektu mogą̨ być́ studenci uczelni wyższych, legitymujący się̨ ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta, a także absolwenci studiów wyższych oraz doktoranci (do 28 roku życia).
2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.rodm-krakow.pl.
3. Udział w letniej szkole dyplomacji jest całkowicie bezpłatny.

§5. Informacje organizacyjne
1. Letnia szkoła dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją.
2. Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, wyżywienia i transportu uczestników projektu.
3. Liczba miejsc ograniczona (nie dotyczy punktów programu oznaczonych jako spotkania otwarte).

§6. Dane osobowe, baza danych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię̨ i nazwisko, nazwa jednostki macierzystej i/lub miejsce zamieszkania) i wizerunku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2. Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną̨ wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem projektu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.
4. Organizator ma prawo informować́ media o przebiegu projektu.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w dowolnym czasie i zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu wydarzenia i liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rodm-krakow.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Google do 10 lipca br.: https://goo.gl/36285P

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.rodm-krakow.pl

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019