Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie naukowym "Folia Toruniensia"

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie ukazał się kolejny tom naukowego czasopisma „Folia Toruniensia” (tom 17 za 2017 rok). Periodyk jest wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ISSN 1641–3792; DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT). „Folia Toruniensia” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 757) – 6 punktów. Pismo jest płaszczyzną do publikacji artykułów dotyczących bibliologii, informatologii i archiwistyki. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL). Według międzynarodowej bazy indeksującej czasopisma naukowe Index Copernicus International czasopismo "Folia Toruniensia" jest obecnie najlepszym periodykiem z zakresu bibliologii i informatologii wydawanym w Polsce (ICV 2016: 86.01).
Redakcja „Folia Toruniensia” zbiera obecnie materiały do kolejnych tomów. Zwracamy się do Państwa z propozycją przygotowania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Obecnie proces wydawniczy odbywa się za pomocą Akademickiej Platformy Czasopism (http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/FT/index), która jest systemem zarządzania treścią. Dlatego prosimy o zgłaszanie tekstów za jej pomocą.
Zgłoszenia tematów oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres: tandecki@umk.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018