Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Specjalizacja genealogiczna na WHiDK UPJPII

W ostatnich latach stale wzrasta w społeczeństwie zainteresowanie genealogią, powstają różne firmy oraz strony internetowe oferujące za opłatą usługi na bardzo przeciętnym czy wręcz niskim poziomie merytorycznym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, a jednocześnie pragnąc stworzyć dla studentów UPJPII interesującą ofertę edukacyjną i zawodową, mogącą zatrzymać naszych licencjatów na uczelni oraz przyciągnąć zainteresowanych z innych szkół wyższych, wychodzimy z propozycją otwarcia specjalizacji genealogicznej. Ma ona przygotować absolwentów do prowadzenia wszechstronnych badań genealogicznych, biograficznych, prozopograficznych, a tym samym umożliwić im zaistnienie na rynku pracy. Dwuletni program zajęć został tak zaplanowany, aby obok przedmiotów praktycznych, jak paleografia łacińska, neografie niemiecka i rosyjska, programy i strony internetowe związane z genealogią i archiwistyką, historią zasobów archiwalnych czy krytyką źródeł, studenci uzyskiwali też wiadomości teoretyczne z zakresu historii ustroju i prawa polskiego, historii społeczeństwa polskiego, metodologii genealogii, heraldyki i geografii historycznej, a więc nauk, które wykorzystywane są w badaniach genealogicznych i biograficznych. 

Program rozpisany został na dwa lata i skierowany jest do studentów II stopnia.

Szczegółowych informacji udziela dr hab. Marian Wołkowski-Wolski (mailowo radix3@wp.pl lub w czasie poniedziałkowego dyżuru: 14.00-14.45 w dziekanacie WHiDK).

 

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

 Kierownik kierunku Historia
dr hab. Tomasz Graff
 Zastępca kierownika kierunku Historia
s. dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 Zastępca kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
mgr Marcin Rdzak
 Kierownik kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr hab. Lucyna Rotter
 Zastępca kierownika kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr Andrzej Giza
 Kierownik dyscypliny Historia
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020