Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Harmonogramy zajęć

SEMESTR LETNI 2017/2018

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rok: AiZDI

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II rok: AiZDII

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją III rok: AiZDIII

Doktryny polityczne i prawne I rok: DPiPI

Doktryny polityczne i prawne II rok: DPiPII

Doktryny polityczne i prawne III rok: DPiPIII

Europa Wschodnia I rok: EWI

Europa Wschodnia II rok: EWII

Historia Kościoła I rok: HKI

Historia Kościoła II rok: HKII

Turystyka historyczna I rok: THI

Turystyka historyczna II rok: THII

Turystyka historyczna III rok:THIII

Archiwistyka I SUM: AISUM

Europa Wschodnia I SUM: EWISUM

Historia Kościoła I SUM: HKISUM

Turystyka historyczna I SUM: THISUM

Wykłady monograficzne: WM

Seminaria magisterskie: SEMMGR

Studia doktoranckie: DOKTORANCI

Seminaria doktoranckie: SEMDR

 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Turystyka historyczna I rok: ath1_l_s(18).pdf

Turystyka historyczna II rok: ath2_l_s(12).pdf

Turystyka Historyczna III rok: ath3-l-s(12).pdf

Turystyka historyczna I rok SUM: ath1_m_s(2).pdf

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rok: a1_l_s(25).pdf

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II rok: a2_l_s(25).pdf

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją III rok: a3_l_s(21).pdf

Archiwistyka I rok SUM: a3_l_s(21).pdf

Doktryny polityczne i prawne I rok: dp1_l_s(20).pdf

Doktryny polityczne i prawne II rok: dp2_l_s(23).pdf

Doktryny polityczne i prawne III rok: dp3_l_s(13).pdf

Europa Wschodnia I rok: ew1_l_s(20).pdf

Europa Wschodnia II rok: ew2_l_s(8).pdf

Europa Wschodnia I rok SUM: ew1_m_s(16).pdf

Historia Kościoła I rok: hk1_l_s(19).pdf

Historia Kościoła II rok: hk2_l_s(9).pdf

Historia Kościoła I rok SUM: hk1_m_s(13).pdf

Wykłady monograficzne: ih_monogr(2).doc

Seminaria magisterskie: ih_sem(17).pdf

 

SEMESTR LETNI 2016/2017

Turystyka historyczna I rok: ath1_l_s(15).pdf

Turystyka historyczna II rok: ath2_l_s(10).pdf

Turystyka Historyczna III rok: ath3-l-s(10).pdf

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rok: a1_l_s(23).pdf

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II rok: a2_l_s(23).pdf

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją III rok: a3_l_s(20).pdf

Archiwistyka II rok SUM: a2_m_s(22).pdf

Doktryny polityczne i prawne I rok: dp1_l_s(19).pdf

Doktryny polityczne i prawne II rok: dp2_l_s(22).pdf

Doktryny polityczne i prawne II rok SUM: dp2_m_s(18).pdf

Europa Wschodnia I rok: ew1_l_s(19).pdf

Europa Wschodnia III rok: ew3_l_s(19).pdf

Europa Wschodnia II rok SUM: ew2_m_s(20).pdf

Historia Kościoła I rok: hk1_l_s(18).pdf

Historia Kościoła II rok SUM: hk2_m_s(18).pdf

Wykłady monograficzne: ih_monogr(25).pdf

Seminaria magisterskie: ih_sem.doc

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018