Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

O instytucie

Instytut Historii kontynuuje prace pierwotnych struktur Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, erygowanego przez Jana Pawła II w grudniu 1981 roku i działającego od października 1982. Właściwy początek historii Instytutu to 11 grudnia 2008 roku – wówczas to, z inicjatywy ówczesnego dziekana, ks. prof. dr. hab. Jan Szczepaniaka, zreorganizowano rozbudowaną strukturę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W efekcie katedry odpowiedzialne za prowadzenie studiów na kierunku "historia" weszły w skład Instytutu Historii.

Nominację na pierwszego dyrektora instytutu otrzymał ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, i pełnił tę funkcję do końca września 2009 roku. W latach 2009-2012 pracami Instytutu kierował  ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek wraz ze swoim zastępcą ks. dr. Mariuszem Trąbą. W latach 2012 –2016 funkcję dyrektora sprawował dr hab. Jakub Sadowski, zaś wicedyrektora – dr Marcin Rzepka. Od września 2016 roku funkcję dyrektora sprawuje ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, a wicedyrektorem jest o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP.

Zakres badań prowadzonych w Instytucie odzwierciedla struktura wewnętrzna jednostki. W jej skład wchodzi obecnie pięć katedr i jedna pracownia: Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Katedra Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Historii Nowożytnej, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej, Katedra Historii XIX i XX wieku oraz  Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej.

Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem (praktyczny)

- specjalności lic:

1/Turystyka Historyczna

2/ Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

- specjalności mgr:

1/ Turystyka Historyczna

2/ Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

3/ Kultury Azji

Kierunek Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo (praktyczny)

- specjalności lic:

1/ Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo

- specjalności mgr:

1/ Archiwistyka

2/ Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo

Kierunek Historia (ogólnoakademicki)

- specjalności lic:

1/ Historia Kościoła

2/ Europa Wschodnia

3/ Doktryny Polityczne i Prawne

- specjalności mgr:

1/ Historia Kościoła

2/ Europa Wschodnia

3/ Doktryny Polityczne i Prawne

4/ Genealogia

Prowadzone są także studia podyplomowe – archiwistyczno-bibliotekoznawcze oraz semiologiczne.

Studia III stopnia (studia doktoranckie), prowadzące do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, afiliowane są wprawdzie nie przy Instytucie, lecz przy jednostce nadrzędnej, tj. Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego, tym niemniej Rada Instytutu Historii pełni rolę instancji oceniającej stopień przygotowania prac doktorskich w wydziałowej procedurze otwarcia przewodu doktorskiego.

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

 Kierownik kierunku Historia
dr hab. Tomasz Graff
 Zastępca kierownika kierunku Historia
s. dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 Zastępca kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
mgr Marcin Rdzak
 Kierownik kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr hab. Lucyna Rotter
 Zastępca kierownika kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr Andrzej Giza
 Kierownik dyscypliny Historia
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020