Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Spotkanie Koła Naukowego Europy Wschodniej UPJPII dotyczące historii mówionej

12 XII 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Europy Wschodniej UPJPII, podczas którego student II roku historii Pan Szymona Kozieja wygłosił referat pt. Kotwica Pokoleń: Perspektywy badawcze brzeskiej historii mówionej. W swoim wystąpieniu Autor przedstawił projekt zrealizowany przez siebie i kolegów skupionych w zespole badawczym lokalnej historii, który polegał na nagraniu wywiadów filmowych ze światkami minionych wydarzeń historycznych z Brzegu, woj. Opolskie. Prelegent omówił także w skrócie lokalną historiografię dotyczącą czasów powojennych oraz przedstawił inne materiały zebrane podczas realizacji wspomnianego projektu - przede wszystkim starych unikatowych fotografii. Pod koniec referatu odbyła się projekcja odcinka pilotażowego serii wywiadów przeprowadzonych przez zespół młodych historyków.Spotkanie zostało połączone z przedświątecznym opłatkiem członków Koła Naukowego Europy Wschodniej i przybyłych na nie gości. 

  

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

 Kierownik kierunku Historia
dr hab. Tomasz Graff
 Zastępca kierownika kierunku Historia
s. dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 Zastępca kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
mgr Marcin Rdzak
 Kierownik kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr hab. Lucyna Rotter
 Zastępca kierownika kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr Andrzej Giza
 Kierownik dyscypliny Historia
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020