Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 31 V 2019

Od grudnia 2018 r. zespół ds. opracowania projektu Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie powołany przez Rektora Uniwersytetu rozpoczął pracę nad strukturą i funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej.

Po mianowaniu kierowników dyscyplin, w których Uniwersytet ma uprawnienia do doktoryzowania, przygotowano warunki rekrutacji oraz program kształcenia.

Dnia 20 maja 2019 r. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak utworzył Szkołę Doktorską na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i powołał jej pierwszego dyrektora, ks. dr. hab. Roberta Tyrałę, prof. UPJPII. Regulamin szkoły został zatwierdzony uchwałą Senatu UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. Warunki rekrutacji oraz program kształcenia Senat UPJPII uchwalił 20 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie rozpocznie się 2 września br. Kształcenie odbywać się będzie w dyscyplinach: nauki teologiczne, historia, filozofia, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Szczegółowe informacje:

http://bip.upjp2.edu.pl/

http://bip.upjp2.edu.pl/uchwaly-senatu

http://bip.upjp2.edu.pl/zarzadzenia-rektora

 

/slider: zdjęcie arch./

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

 Kierownik Kierunku Historia
dr hab. Tomasz Graff
 Kierownik Kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 Kierownik Kierunku Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem
dr hab. Lucyna Rotter
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019