Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Laury Studenckie UPJPII

Drodzy Studenci!

 

Od 29 kwietnia do 11 maja 2019 roku trwa pierwszy etap Laurów Studenckich UPJPII.

Laury Studenckie UPJPII mają na celu docenienie działalności pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy swoją działalnością wspierają studentów naszego Uniwersytetu, a także pomagają Samorządowi Studentów UPJPII w bieżącej działalności oraz organizacji licznych wydarzeń i akcji w czasie roku akademickiego.

Laury będą przyznawane w następujących kategoriach:

 

1) Mentor Studentów;

2) Naukowiec Roku;

3) Dydaktyk Roku;

4) Sprzymierzeniec Studentów;

5) Przyjaciel Studentów;

6) Laur Honorowy.

 

1) Nagroda „Mentor Studentów”

Nagrodę w kategorii „Mentor Studentów” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który w swej działalności w szczególny sposób ma na uwadze dobro studentów, ich rozwój oraz zdobycie przez nich możliwie szerokiej wiedzy i umiejętności.

 

2) Nagroda „Dydaktyk Roku”

Nagrodę w kategorii „Dydaktyk Roku” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który wyróżnia się jako dydaktyk, potrafi przekazać wiedzę studentom, wzbudzić zainteresowanie przedmiotem, jednocześnie zachowując postawę prostudencką.

 

3) Nagroda „Naukowiec Roku”

Nagrodę w kategorii „Naukowiec Roku” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który wyróżnia się jako pracownik naukowy, a jednocześnie potrafi zachęcić studentów do ich własnej pracy naukowej.

 

4) Nagroda „Sprzymierzeniec Studentów”

Nagrodę w kategorii „Sprzymierzeniec Studentów” otrzymuje pracownik administracyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który w swojej codziennej pracy w sposób wyróżniający się niesie studentom pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.

 

5) Nagroda „Przyjaciel Studentów”

Nagrodę w kategorii „Przyjaciel Studentów” otrzymuje pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Papieskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej.

 

6) Laur Honorowy

Kapituła może przyznać nagrodę w postaci Laurów Honorowych. Nagrodę może otrzymać pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bądź przedstawiciel dowolnej instytucji, która w sposób szczególny przyczynia się do promowania postawy prostudenckiej, poprawy jakości kształcenia i budowania kultury jakości kształcenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem!

13 maja odbędzie się ogłoszenie nazwisk osób, które znalazły się w finale.

Uroczysta Gala odbędzie się 29 maja 2019 roku.

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019