Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Zaproszenie do wzięcia udziału w I studenckiej konferencji naukowej "Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów"

Koło Naukowe Doktorantów Historii "Onyks", działające na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić na I Studencką Konferencję Naukową "Władza, pieniądze, sława – konflikty na przestrzeni dziejów". Konferencje odbędzie się dnia 5 czerwca 2019 r. 

Od zarania dziejów władza stanowiła jeden z największych obiektów pożądania, a wizja jej zdobycia rozpalała umysły jednostek ambitnych i bezwzględnych. Stąd konflikty o władzę były nieodłącznym elementem każdej epoki historycznej.Zapraszamy serdecznie wszystkich badaczy, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką walki o władzę, nie tylko w jej politycznym aspekcie, do zaprezentowania w formie referatów wyników swoich dociekań. 

Pieniądze, a mówiąc szerzej – dobra materialne, od zawsze rozbudzały silne emocje i chęć posiadania. Rywalizacja o te zasoby stawała się niejednokrotnie źródłem różnorodnych konfliktów ekonomicznych i politycznych. Zapraszamy zatem do wygłoszenia referatów te osoby, które prowadzą badania nad walką i rywalizacją o zasoby materialne, oraz nad wszelkimi tumultami, niepokojami i konfliktami międzyludzkimi o podłożu ekonomicznym na przestrzeni dziejów.

Wreszcie zapraszamy do udziału w konferencji tych naukowców, którzy obiektem swojego zainteresowania uczynili ludzkie dążenia do sławy i uznania w różnych okresach historycznych. Szczególnie interesują nas przykłady ciekawych postaci, które poszukując sławy i pożądając miejsca na kartach historii, angażowały się w różne konflikty i wojny, zyskując renomę wielkich dowódców, wojowników, strategów bądź mężów stanu. 

Ponadto zapraszamy wszystkich tych, których badania obejmują wszelkiego rodzaju konflikty ludzkie, niesnaski, wrogość, zajadłość, kłótnie i awantury personalne zarówno między jednostkami wybitnymi, jak i tymi zupełnie przeciętnymi. Chcielibyśmy podczas tych trzech dni porozmawiać na temat przyczyn powstawania konfliktów, mechanizmu ich przebiegu oraz skutków. Istotny jest dla nas również aspekt pozytywny: czy w kontekście rywalizacji o władzę, pieniądze i sławę możliwa jest zgoda i załagodzenie sporu, czy raczej raz powstały konflikt trwa aż do ostatecznego wyniszczenia jednej ze stron i osiągnięcia pełni zamierzonych celów?

 Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony https://docs.google.com/document/d/1GWueQb21w3ywQtj694jAUq17zF_fWWZQeo3a.... Abstrakt, który należy w nim umieścić, zawierać ma około 250 słów. Do abstraktu koniecznie należy dołączyć bibliografię, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł.Wypełniony formularz należy następnie wysłać do 3 marca 2019 r. na adres e-mail: konferencja.upjp2@gmail.com i zatytułować go: „ZGŁOSZENIE_STUDENT_NAZWISKO”.Ponadto studenci proszeni są o dostarczenie, wraz ze zgłoszeniem, skanu pozytywnej opinii na temat proponowanego wystąpienia, wystawionej i podpisanej przez pracownika naukowego macierzystej uczelni (wykładowca bądź promotor pracy dyplomowej).

 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

dr hab. Józef Cezary Kałużny

mgr Anna Makarczyk

mgr Dorota Żywczak

mgr Daniel Marek

mgr Jan Bulak

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019