Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Dyskusja "Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje" - 12 X

Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie zaprasza na dyskusję "Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje"

Kraków, 12 października 2018 r.

"Uczestnicy wydarzenia spróbują odpowiedzieć na następujące pytania:
- jak w przypadku polskim i czeskim ewoluowało postrzeganie miejsca Polski/Polaków oraz Czech/Czechów w Europie
- jak w obu tradycjach politycznych rozumiano tożsamość europejską i jakie miało to praktyczne skutki polityczne w polityce wewnętrznej i zagranicznej obu państw czy działaniach podejmowanych przez elity obu narodów na arenie międzynarodowej, gdy Polacy i Czesi znajdowali się pod obcym panowaniem lub w warunkach braku faktycznej suwerenności. 

Liczymy, że uczestnicy seminarium zwrócą uwagę na podobieństwa i różnice tych tradycji, rozważając, na ile wynikały one z doświadczeń historycznych obu narodów, ich położenia geopolitycznego, z przyjmowania obcych wpływów, jak też wewnętrznie się one różnicowały w zależności od zajmowania określonych stanowisk ideowo-politycznych (np. konserwatywnych, liberalnych, socjalistycznych, nacjonalistycznych) – czy te same różnice i podobieństwa przejawiają się np. między polskimi i czeskimi konserwatystami, co między liberałami z obu państw. Takie ujęcie ma służyć odpowiedzi na pytanie, czy polskie i czeskie tradycje analizy i oceny miejsca obu narodów/państw w Europie – zwłaszcza w regionie – są czynnikiem utrudniającym ich obecną współpracę, czy też dla tej współpracy neutralnym bądź jej sprzyjającym. 

Wystąpią:
- prof. Petr Hlaváček (Uniwersytet Karola w Pradze)
- prof. Piotr Kimla (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)
- dr Michal Pehr (Instytut Masaryka w Pradze)
- dr Paweł Ukielski (wicedyrektor Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN)
- prof. Artur Wołek (Akademia Ignatianum)

Współorganizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Miejsce obrad: Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14, Kraków.

Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl (do 11 października)

Spotkanie będzie tłumaczone symultaniczne. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Dyskusja jest organizowana w ramach projektu 'Przedmurze, most, prawe płuco, zapomniane peryferie? Polaków i Czechów koncepcje własnego miejsca w Europie' - zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018".

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019