Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Konferencje

10 VI po raz drugi odbędzie się wewnętrzna konferencja naukowa pt. "Badania młodych archiwistów". Młodzi adepci archiwistyki roku III, pochylą się nad tematami archiwistycznymi, które będą podsumowaniem ich całorocznej pracy w ramach kursu "Archiwistyka". Konferencja będzie także możliwością...
Koło Naukowe Doktorantów Historii "Onyks" zaprasza do udziału w I ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej 'Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów", która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019. Program konferencji znajduje się poniżej.
Koło Naukowe Doktorantów Historii "Onyks" zaprasza do udziału w II ogólnopolskiej doktoranckiej konferencji naukowej 'Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów", która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019. Program konferencji znajduje się poniżej.
Samorząd Doktorantów UPJPII serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem", która odbedzie się w dniach 23-24 V. Program konferencji znajduje się poniżej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Co po Habsburgach?  Ład polityczny i społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej" Data: 20-21 maja 2019 r.  Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Bernardyńska 3 Program wydarzenia...
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie   zapraszają do udziału w ogólnopolskiej...
Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej) Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu TJC W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach 11.04.19r. –...
W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zbliżającym się jubileuszem 800-lecia obecności Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie wraz z ...
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII zaprasza na X Międzynarodową Konferencję Naukową "Symbol - znak - rytuał. Nagość i odzienie", która odbędzie się w dniach 3-4 XII 2018 r. w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3. Program konferencji znajduje się w załączniku....
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli...

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

 Kierownik kierunku Historia
dr hab. Tomasz Graff
 Zastępca kierownika kierunku Historia
s. dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 Zastępca kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
mgr Marcin Rdzak
 Kierownik kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr hab. Lucyna Rotter
 Zastępca kierownika kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
dr Andrzej Giza
 Kierownik dyscypliny Historia
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020